اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه انتهای راه - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

چهارشنبه 28 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 13:44

تا انتهای راه باید رفت............ 

 

 

 

وقتی احساس می کنید دیگر نمی توانید جلوتر بروید،

بدانید قدرتی که شما را تا به اینجا رسانده تا انتهای راه نیز خواهد بود