اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه کجایی - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 07:51

آلیس کجایی؟!

بیا...

اینجا عجیب ترین سرزمین دنیاست...

 

مقصد ...

مال ِ شهر ِ قصّه ی ِ بچه گی هاست ...

دنیای ِ آدم بزرگ ها ...

فقط جاده دارد ...!

 

یکی میگفت : باید از کنار مشکلات زندگی با سرعت عبور کنی

 و بگی: مییییگ میییییگ !!!


اما انگار نمی دونست مشکلات نشستن رومون و

میگن : انگوررررررری ، انگوررررررری ! 

 

دیروز ، پینوکیو آدم شد

و امروز، آدمها پینوکیو !

من از عاقبت مادربزرگ میترسم

اگر فردا ، شنل قرمزی گرگ شود ...

 

به سلامتیه اونی که توو عصبانیت خواست آرومم کنه....

هر چی از دهنم در اومد بهش گفتم ... آخرش فقط گفت : بهتری؟!

 

مردانی را میشناسم که هنگام عصبانیت
داد نمیزنند
ناسزا نمیگویند
نمیزنند
نمیشکنند
تهمت نمیزنند
کبود نمیکنند
خراب نمیکنند
تنها سیگاری روشن میکنند و در آن میسوزانند تمام خشم خودرا
تا مبادا به کسانی که دوستش میدارند از گل کمتر گفته باشند...