اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه اندیشه - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 07:57

دوستی ها بیرنگ .....بی کسی ها پیداست .....

راست میگفت سهراب .....آدم اینجا تنهاست

 

می دونی بعضی روزا دیگه

  نه خاطــــره . . .

نه بـــــغض  . . .

نه اشکـــــــــــــ . . . 

هیچ کدوم دردی ازت دوا نمی کنه 

می شینی و زل می زنی یه گوشه 

زانوهاتو بغـــــــــل می کنی

و با خودت میگی

 دیگــــــــــــــه زورمـــــــــــــ نمی رســــــــــــه...