اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه سرنوشت - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 10:26
ای سرنوشت ما ادمیم...


به سر نوشت بگویید


اسباب بازی هایت بی جان نیستند


ادمند........


می شکنند ........


کمی ارامتر ...اخر ای سرنوشت .....