اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه فـــــاحشه یا عـــاشق؟؟؟؟ - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

یکشنبه 5 خرداد‌ماه سال 1392 ساعت 10:18

ایــــن روزهــــا فاصلــه عشـــق و فاحشگـــی در حد یک شب است... 

 

شبــی کــه فـــردایش نمیـــدانی عاشـــق میخــواندت یا فاحشـــه!!!   

 

بـــه همیــــن ســـادگـــــی...