اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه دلتنگی - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 08:17

برای عشقم دلتنگم


برای یک شب عاشقانه 


برای آغوشش


برای نجوای دوستت دارمهایش که تا سپیده صبح هزاران بار برایم تکرار میکرد


دلتنگم برای عشقم


همان حس خوبی که فقط تو به من میدهی….