اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه صبحت بخیر - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 08:21

صبح را باتوآغازمی کنم
با طلوع چشمان درخشانت ازپشت انبوه مژگان سیاهت
با آوای دل انگیزصدایت که روح تازه می بخشد به جانم
با شیرینی لبانت که طعم خوش زندگی را برایم زنده میکند
صبحت بخیر رویای زیبای من
صبحت بخیر زندگی