اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه همین خوبه - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 09:40

همین خوبه که غیر تو همه از خاطرتم میرن
هنوز گاهی سراغت رو از این دیوونه میگیرن
به جزتو همه میدونن واست این مرد میمیره
واسه همین جداییتو کسی جدی نمی گیره
همین خوبه همین خوبه همین خوبه
همین خوبه که با اینکه چشاتو روی من بستی
تو چن تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی
همین خوبه که آرومی و حس میکنی آزادی
که دست کم تو عکسامون پیشم ایستادی
واسه من کافیه اینکه تو از من خاطره داری
به یادشون که می افتادی واسه من وقت میزاری
همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه

همین خوبه که با اینکه سراغ از من نمی گیری
ولی تا حرف من می شه یه لحظه تو خودت می ری
به جز تو همه میدونن واست این مرد می میره
واسه همین جداییتو کسی جدی نمی گیره
همین خوبه همین خوبه همین خوبه همین خوبه