اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه دلنوشته ..... - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:11

بار الهی

پس رحمتت کجاست؟؟؟

دیرگاهیست که غم درون سینه ام سنگینی میکند

گویا نفس هم برای من حرام شده

میخوام رها شوم از این زندان

 

زندانی که به اجبار در میانش جان میکنم و به انتهایش نمیرسم

میخواهم رها شوماز این زندان

از این تن که گاه و بی گاه

از آشنا و غریبه

دوست و دشمن

یار و رهگذر

خودی و بیخودی زخمی می خورد و دگر تاب ایستادن را ندارد

پاهایم سست شده است

میلرزد

وزنم برایش کمی سنگین است

تورا بخدا شما بگویید

آخر چگونه میشود این هیکل نحیف سنگینی داشته باشد

نفرین بر این زندگانی که نای زندگی را از من گرفت....