اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه ببینمت .... - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:53

ببینمت . . .

 

 

 


گونه هایت خیس اســـت . . .

 


باز با این رفیق نابابت . . .

 


نامش چی بود؟

 


هان!

 


باران . . .

 


باز با “باران” قدم زدی ؟

 


هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها . . .

 


همدم خوبی نیست برای درد ها . . .

 


فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکنــــــد . . .