اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه نان و نمک - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 11:04

 

به حرمت نـــــــــــــــان و نمـــــــــــــکی که با هم خوردیــــــــــم

 

 

نـــــــــــــــــان را تــــــــــــــــــــو ببــــــــــــــــــــــر

 

 

که راهت بلنـــــــــــــــــد است و طاقتــــــــــــــــــت کوتاه

 

 

 نمـــــــــــــــــک را بگــــــــــــذار برای من

 


 

 میـخواهــــــــــــــــم این زخـــــــــــم همیشـــــــــــه تــــــــــازه بمانـــــــد