اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه خیالت راحت.... - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 11:57

خیالت راحــتـــــ . . .


شکسـ ــــته ها نفرین هم بکـ ــنند ،


گیرا نیسـ ــت …!


نـــفرین ،


ته ِ دل می خـ ــواهد


دلِ شکسـ ــته هـ ـــم که دیگر


ســــر و ته ندارد . . .