اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه آرزو - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:04 

 

روزگـار مـﮯפֿــنــدے !

 

 

ڪـمـﮯ פـرمــت نـگــﮧ دار . . .

 

 

مـگــر نـمـﮯ بـیـنـﮯ سـیـاه پـــوش آرزو هــایـم هـسـتـم