اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه عشق - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 17:08

همیشه بهم میگفت:زندگیمی . . .

 

وقتی رفت بهش گفتم: مگه من زندگیت نبودم؟

 

جواب داد: آدم برای رسیدن به عشقش باید از زندگیش بگذره