اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه اشک - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 17:18

بــــــــــی حـــس شـــــده ام از درد !


از بغــــــــــــــض !


فقط گاهــــــی 


خـط ِ اشکی…


میسـوزانـد صـورتـــــــم را.