اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه پایان - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 17:21

بیا تمامش کنیم همه چیز را


که نه من سد راه تو باشم و نه تو مجبور به ماندن


نگران نباش


قول میدهم کسی جای تو را نمیگیرد


اما فراموشم کن


بخنـــــــــد


تو که مقصر نبودی


من این بازی را شروع کردم


 خودم هم تمامش میکنم


میـــــدانـــــــی؟


گاهی نرسیدن زیباترین پایان یک عشق است


بیا به هم نرسیم…!!!!!