اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه تنها یادگاری... - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 17:40

رفیقان ، دوستان دهها گروهند، که هریک در مسیر امتحانند


گروهی صورتک بر چهره دارند، به ظاهر دوست ولی دشمنانند


گروهی وقت حاجت خاک بوسند ولی هنگام خدمت نهانند!


گروهی خیر و شر در فعلشان نیست نه خدمت بخش و نه راحت رسانند


گروهی دیده نا پا کند ، هوشدار ، نگاه خود به هر سو میدوانند


ولی بی عصمتان ننگ جهان باد ، که چون خوک بل بدتر از آنند


ولی یاران همدل از ره لطف به هر حالت که باشند، مهربانند


رفیقان را درون جان نگه دار که آنان پر بهاتر از جهانند.


(هــــ،،،،)