اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه کاش می فهمیدی.... - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

دوشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:34

ایـــن روز هـــا دلگـــــــرمی مــــی خـــوام
وگـــر نـــه چیــزی که زیـــاده 
ســرگــــرمیـــــه...

---------------------------

کاش می فهمیدی

برای این که تنهایم تو را نمیخواهم

برعکس

برای این که میخواهمت

تنهایم ... !!!

-----------------------------

چه تفاوت عمیقیست

بین تنهایی قبل از نبودنت

و

تنهایی پس از نبودنت..!

 -----------------------------------------

تنهایى راه رفتن سخت نیست

ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم

تنهایى برگشتن خیلى سخته !!!