اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه مَـَـرد - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

دوشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 11:45

 

این بار اگر زن ِ زیبایی دیدید

هوس را زنده به گور کنید!

و خدا را شکر کنید برای خلق این زیبایی

زیر باران اگر دختری را سوار کردید

به جای شماره ، به او امنیت بدهید!

او را به مقصد ِ مورد نظرش برسانید...

نه به مقصد ِ مورد ِ نظرتان!

دَر تاکسی خود را به در بچسبانید ، نه به او!

بیائید فارغ از جنسیت

کَمی مَـَـرد باشید