اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه روان پریش - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

دوشنبه 27 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:45

شعرهایم را میخوانی...

و میگویی روان پریش شده ام!

پیچیده است...قبول!

اما من فقط چشمهای تو را مینویسم!

تو ساده تر نگاه کن.....