اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه از وقتی تو رفتی - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

دوشنبه 27 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 09:48

از وقتی تـــــــو رفتی٬آینده هیچ وقت نیامد کــــــه هیــچ...

 

گذشته هــــم هیچ وقت نــــــگذشت...!