اگه یکی دستتـــو گرفتو دلت لرزید زیاد عجله نکن یه روز با دلـــت کاری میکنه که دستات بلرزه از تـــو مـــی نــویســــد - عـــــشـــــــــــــقهای ســــــــــــــــــوخــــتــــــــــه
همیشه حــــــرارت لازم نیست، گـــــاه از ســـــردی یک نگاه میتوان آتـــش گرفــــــت

سه‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:50

تا بر می دارمش...

 

 

از تو مینویسد..

 

 

مانده ام این خودنویس است...!

 

 

یا

 

 

تو نویس..!!

 

 

 

 

 

گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــد

 

 

 

و نـــــــــــه خنــــــــده

 

 

 

نــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــد

 

 

 

و نـــــــه سکــــــــوت

 

 

 

آنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیس

 

 

 

رو بـــه آسمـــــان می کنی و می گویی

 

 

 

خدایــــــا

 

 

 

تنهـــــا تــــو را دارم

 

 

 

تنهـــــــایم مگـــــــذار...